Kut Anlayışı Nedir Kısaca

Kut anlayışı eski Türk devletlerinin inançlarında görülen uygulamadır. Türk devletlerinde devleti yönetecek olan kişiye yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanmaktır.

Kut anlayışı inancında Tanrı eğer bir kişiye padişah olarak atadığı takdirde ülke yönetimi onun kontrolünde olmaktaydı. Kutsal görevi padişah üstlenerek ülke yönetiminde söz sahibi olurdu. Halk padişahların yönetme gücünü tanrıdan aldıklarına inanmaktaydı. Kut anlayışı soyun devamı ile sağlanırdı. Babadan oğula geçen yönetim biçimi hakimdi. Kut anlayışı bahşedilen biri için idam kararı çıktığında kanı akıtılmaz, yay kirişi yardımıyla boğulurdular.

Tanrı tarafından seçilen kişi gökyüzüne bulunur, şarap kadar akıcı ve su kadar berrak kişiliğe sahiptir.

Kısaca kut anlayışı: Tahta çıkan padişahın yetkilerini Tanrı’dan aldığına inanılırdı. Tanrının yeryüzündeki gölgesi ve vekili olduğu sayılırdı.

Tanrı tarafından yetkiler alınırsa kağan gücünü kaybederek savaşlarda yenilgiler alınırdı. Kut anlayışı üç şekilde görülmekteydi.

Bor kut: Yer ruhu olarak bir nesneyi temsil eder.
İye kut: Ana ruh olarak soyut ve ruhsal enerjiyi temsil eder.
Sal kut: Hava ruhu olarak rüzgar gibi eser güçlüdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir