Kurultay Nedir Görevleri Nelerdir

Ülke ve görev sınırları içerisinde belirli alanları temsil eden kişilerin toplanarak görüştükleri, yönetimleri ve kararları aldıkları yere kurultay denir. Kurultay tarih boyunca İmparatorluklarda kullanıldığı gibi günümüzde de kullanılmıştır.

Kurultaylar bölgeleri ve kesimleri temsil etmek üzere gelen kişiler tarafından da oluşur. Belirli bir konu üzerinde karar alınacağı zaman kurultay üyelerinin onayına sunulmaktadır. Çoğunluğun sağlanması kurultay tarafından onaylanarak işleme koyulmasını sağlar. Kurultaydaki görüşmeler sonuca vardığında halka bildirilir.

Devleti ilgilendiren kurumlar kongre, umumi toplantılar gerçekleştirir.

Kurultaylar devletin iç meselelerine yönelik sorunların çözüme ulaştırılmasında etkilidir. Devletin kurultay olarak görüştüğü yerlerden birisi meclis olmaktadır. Meclis gündemdeki konuları görüşerek inceler, değerlendirir ve yorumlayarak karara bağlayıp açıklama yapar. Uluslararası kararlarda dahi kurultaylar toplanarak çözüme ulaştırabilirler.

Acil durumlarda dahi çözüme ulaşmasında kurultaylar toplanarak çözüme ulaştırılmasında yardımcı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir