Kurultay Bugünkü Hangi Kuruma Benzemektedir

Geçmişte yapılan kurultaylar devlet işlerinin görüşüldüğü, önemli hususların tartışıldığı ve karara bağlandığı toplantı alanıdır. Kurultay üyeleri devletin üst makamlarından Padişah, Vezir, Devlet Adamları, Komutanlar ve Boy Beylerinden oluşmaktadır. Yıl boyunca kurultay 3 kere toplanarak devletin sorunları karara bağlanırdı. Ülke içinde alınacak kararlar kurultay doğrultusunda yapılırdı. Ekonomik veya ticari anlamlarda insanlara yol göstermekteydi.

Osmanlı döneminde hakim olan kurultay bugünkü TBMM eşit olmaktadır. Birbirlerine benzer yönle görüşmeler ve kararlar verilirdi. Ülke yönetiminde olan önemli kararlar bunlara idareten alınırdı.

Benzerlikleri
Kurultay törelere göre toplanır ve gerekenler yapılırdı, bugünkü TBMM ise iç tüzük doğrultusunda hareket edilir.

Kurultay düzeninde alınan askeri ve siyasi kararlar bugünkü TBMM’de ülke ekonomisine yönelik kararlar alınarak yol izlenirdi.

Kurultay kendini yönetecek olan kağanı seçerdi, TBMM tarafından güvenoyuna sahip olan hükümeti belirleyici görev üstlenir.

Kurultayda görev alan Padişah ve Vezir bugünkü TBMM’de görev alan Cumhurbaşkanı, Başbakana eşit olmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir