Küresel İklim Değişikliğinin Nedenleri

Hızla artan küresel ısınma iklim değişikliklerine sebep oluyor. Nüfus artışına bağlı olarak enerji tüketimi, toprak kullanımı, dış ticaret ve ulaşım gibi çeşitli faaliyetlere bağlır.

İklim değişikliğinin asıl sebebi olarak küresel ısınma görülmektedir. Atmosferdeki sera gazlarının artış göstermesi sonucunda iklim değişikliği yaşanır. İnsanlar sera gazlarını artmasına sebep olan etkenlerin başında gelir. Sanayileşme ve kullanılan çeşitli deodorant ürünleri atmosfere yayılan gazlara sebep olmaktadır. Atmosfere biriken gazlar güneş ışınlarının daha fazla etki etmesine sebep olarak ısınmaya da neden olurlar.

Atmosferdeki önemli gazlardan biri “CO2” gazıdır. Otomobillerin egzozları, deodorantlar, fabrika gibi üretim yapılan yerlerde gazların ortaya çıkmasıdır.

İklim değişikliği her geçen gün artmaktadır. Canlıların hayatını tehdit ederek iklimden etkilenmeleri kaçınılmaz olur. Canlıların ve insanların tehdit etmeye başlamıştır. Yıllar geçmesi ile doğrudan sorunlar olarak ortaya çıkar.

Gelecekte iklim değişikliğinin meydana gelmesinde hava olayların etkisi çoktur. Her geçen gün can kaybı, mal kayıpları, hastalıkların ortaya çıkması iklim değişikliğine bağlıdır. İklimdeki değişiklikler beraberinde hava olaylarını da getirerek insanların yaşamını tehdit eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.