Kuran Kaç Yılda Tamamlandı

Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e İslam dini için gönderilen ilahi kitaptır. Sayfalar halinde belirli zaman aralıklarıyla indirilmiştir. Diğer kutsal kitaplara göre çok daha uzun bir sürede indirilmesi tamamlanmıştır.

İlk vahiy 610 yılında indirildi, son vahiy ise 632 yılında indirilmiştir. 23 yıllık zaman dilimi içerisinde Kur’an-ı Kerim tamamlanmıştır. Son vahiyden sonra İslam dini hakkında herhangi bir vahiy gelmemiştir.

Kur’an-ı Kerim sayfalar hainde Hz. Peygamber’e iletilerek ezberletilmiştir, daha sonra ezberlediği vahiyleri aynı şekilde insanlara aktarıyor, birçok insanda vahiyleri ezberliyordu. İnan ayetleri vahiy katipleri yazarak kayıt altına alıyorlardı.

Kur’an da ilk ayet Alak Suresinin ilk beş ayetidir. Son ayet Maide suresinin 3 ayetidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.