Kültür Kaynaşması Nedir

Kültür, toplumları bir arada tutan en önemli unsurudur. Gelenek ve görenekler, örf ve adetler, dini inançlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Kültür milletleri zenginleştiren, farklılaştıran, değiştiren en önemli değere sahiptir. İnsanların zaman içerisinde sahip oldukları değerleri, nesilden nesle aktararak kültürü oluştururlar. Toplumun özelliklerine göre kültürler biçimlenir. Giyim, kuşam, yemek, inanç, düşünce kültürleri bunun parçasıdır. Ülkemizde kültür din, dil, töre gibi değerlerden ortaya çıkar. Bir çok milletin kültürel değerleri de ülkemizde yaşamasıyla ortaya çıkmaktadır.

Kültürler beşeri ve doğal faktörlere göre şekillenir. İnsanların yaşadıkları coğrafyada değişik kültürler vardır. Zaman içerisinde birbirleri ile yakınlaşarak değişmeler gösterir. Kültür kaynaşması, iki kültürün değerlerinin bir araya gelerek birleşmesidir. Bunun için farklı kültürlere sahip olan milletlerin insanlarının bir araya gelmesiyle olur. Örneğin İstanbul ilinde her milletten insanlar yaşamaktadır, farklı kültürlere sahiplerdir.

Dini inançlar, gelenek ve görenekler, örf ve adetler kültürün temelini oluşturur. Milletler bir arada yaşayarak kültür kaynaşması yaşanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir