Küçük Ölçek ve Büyük Ölçek Arasındaki Fark

Haritacılık alanında ölçekler sıkça kullanılarak belli bir bölgenin durumu öğrenilir. Küçük ve büyük olmak üzere ölçekler belirlenerek kullanımları geniştir.

Ölçeği 1/20.000 olan haritalar büyük ölçekli haritalardır. Şehir imar planları, kadastro harita türlerinde kullanılır.

Ölçeği 1/500.000 olan haritalar ise küçük ölçekli haritalardır. Kıtalar, ülkeler ve dünya haritasında belli bir yerin gösterilmesinde kullanılır.

Küçük ve büyük ölçekli haritaların arasındaki fark
Küçük ölçeklilerin paydası büyük, büyük ölçeklilerin küçük olur.

Küçük ölçekli haritalarda geniş alanlar gösterilir, büyük ölçekli haritalarda dar alanlar üzerinde kullanılır.

Küçük ölçekli haritalarda ayrıntıları fazla görmeyiz, büyük ölçekli haritalarda ise ayrıntılar çok daha fazladır.

Küçük ölçekli haritalar düzem üzerinde az yer alır, büyük ölçekliler çok daha fazla yer alır.

Küçük ölçekli haritalarda izohipsler arası yükselti fazladır, büyüklerde yükseldi azdır.

Küçük ölçekli haritalarda bozulma oranı fazladır, büyük ölçeklide azdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir