Kitle İletişim Nedir Özellikleri

Kitle iletişim araçlarını kullanarak toplumları etkileyecek şekilde iletişime kitle iletişim denir. Toplumun bir kısmını ya da büyük kışını etkileyecek iletişim unsurudur.

Kitle iletişim araçları belirli kaynaktan çıkan bilgilerin tek yönlü olarak topluma iletilmesidir. Günlük hayatımızda yoğun olarak kullandığımız teknolojik araçlardan oluşmaktadır. Gönderici tarafından gönderilen mesajlar alıcı tarafından alınır.

Kitle iletişim araçları nelerdir?
Posta
Telgraf
Fax
Televizyon
İnternet
Radyo
Gazete

Kitle iletişim araçlarının özellikleri
Sosyal, kültürel farklılıkları insanlara aktarması.
Yayınlar sürekli ya da düzenli halde yapılır.
İletilen bilgiler belge niteliği taşıdığı için inandırıcılık değeri taşırlar.
Radyo ve televizyon en önemli kitle iletişim araçlarındandır.
Kitle iletişim araçlarında geri dönme imkanı olmadığından alıcının tepkisi ölçülemez.
Kitle iletişim araçları çeşitli yollarla insanlara aktarılır. Uydu frekansları, internet gibi ağlar kullanılır.

Günlük hayatımızda kitle iletişim araçları haberleşme alanında kullanılmaktadır. İlk kitle iletişim aracı davullarla duyurusu yapılırdı zamanla gazete kullanılır olmuştur. İnsanlar uzun yıllar boyunca gazetelerden haber aldılar. Teknolojinin gelişmesi radyoların kullanımına imkan tanımıştır. Radyoyu takiben telgraf, televizyon gibi iletişim araçlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir