Kayaçlar Nasıl Oluşmuştur

Mineraller ve taş parçacıklarının bir araya gelmesiyle kayaçlar oluşur. Yeryüzü şekilleri milyonlarca yıl içerisinde bu haline gelmiştir. Uzun yıllar boyunca jeolojik gelişmeler sonucunda kayaçlar ortaya çıkmıştı. Kayaçların oluşumu kısa bir sürede olmamıştır. Uzun bir zamana ihtiyaç olduğundan dolayı yeryüzünün oluşmasından itibaren kayaçlar yavaş yavaş meydana gelmiştir. Yüzbinlerce milyonlarca yıllık tarihe sahiplerdir.

Kayaçlar tortul kayaçlar, magmatik kayaçlar ve metamorfik kayaçlar olarak üçe ayrılırlar. Mineral ve taşların birbirleri ile sıkışması sonucunda günümüzdeki hallerini almışlardır.

Magmatik kayaçlar: Ateş kürenin çevresindeki magmanın yeryüzü ya da yerkabuğunun derinliklerinde soğuması sonucunda Magmatik kayaçlar ortaya çıkar.

Tortul kayaçlar: Yağmur, rüzgar gibi dış etkenlere maruz kalan magmatik kayaçlar küçük parçalara bölünerek Tortu haline gelirler. Bir araya gelmeleri sonucunda tortul kayaçları oluştururlar.

Metamorfik kayaçlar: Kayaçların ısı ve basıncın etkisi sonucunda değişime uğramasına metamorfizma denir. Bu yolla oluşan kayaçlara verilen addır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.