Kağıdın Hayatımızdaki Önemi Nedir

Kağıdın hayatımıza girmesiyle beraber insan hayatında çok şey değişmiştir. İnsanların yaptığı araştırmalar, kayda değer bilgiler artık uçup gitmeyecekti. Söz uçar, yazı kalır sözü en güzel şekilde anlatmaktadır. Yazının gelişmesi araç ve gereçlerin gelişmesini de etkilemiştir. Bilgilerin korunması, çoğaltılması ve yayılması açısından insanlığa fayda sağlamıştır.

İnsanlar kağıttan önce yazıyı taş tabletlere, kemiklere, derilere yazarak onları saklardı. Zaman içerisinde aşınarak yok olan yazılar bilgi kaybına sebep olmaktaydı. Bitkisel özlerin pişirilerek hamur haline getirilerek kağıt haline dönüştürülmüştür. Artık insanlar kağıt kullanabilir hale gelerek kolaylıkla bilgileri saklamışlardır.

Kağıt, hafif, ucuz ve doğal olmasından dolayı insanlık için büyük ihtiyaçtır. Yazıların kağıda dökülerek korunması geleceğe taşınmasında oldukça önemlidir. Kağıt bilginin taşınmasında çok önem kazanmıştır. Asırlar öncesinde bilim insanları yaptığı araştırmaları kaydederek kendisinden sonra yetişen bilim insanlarına rehberlik etmişlerdir. Günümüzde matbaanın gelişmesi kağıda olan ihtiyacı arttırarak insanlığa yol göstermiştir. İnsanlık için en büyük araştırmalar kağıtla geleceğe taşındı. Günümüzün teknolojisinin bu kadar ilerlemesi eskiden araştırma yapan bilim adamlarının kayıtlarından yola çıkılması olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.