İslam Toplumu ile Türkler Arasındaki İlk İlişkiler Nasıl Başlamıştır

Türkler, İslam dinine dahil olmadan önce Şamanizm inancına sahiplerdi. Türkler inanışları M.S. 1000. yıllarına kadar koruyarak inanmışlardır. Türkler ilk defa 7. yüzyılda Hz. Ömer döneminde Araplarla tanışmıştır. O zaman Arap milliyetçileri Müslümanlara sıcak olarak akmadılar.

Müslümanlar Türklere sıcak bakmadıklarından dolayı aralarında 723 yılında savaş meydana gelmiştir. Türkler Hazar denizindeki savaşta mağlup edilmiştir. Emevilerin büyük bir ordu ile Türklerin üzerine giderek, Kafkaslara kadar gerilemelerini sağlamıştır.

750 yılında İslam devletinin başına Abbasiler geçmiştir. Arap milletleri arasında yükselişe geçtiler. Türklerde buna dahil olarak Abbasi ordularına yüksek kademelere gelmeleri sağlandı.

Çinliler tarafından rahatsız edilen Karluklar, Abbasilerden yardım talebinde bulundular. Abbasiler diğer devletler gibi Çinlilerden çekindiğinden Türklerin yanlarında kalmalarını ister. Türk ve Arap orduları bir olarak Çinlilerin üzerine harekete geçmişlerdir. Türkler ve Araplar büyük birlik halinde yaşamışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir