Islahat Fermanının Getirdiği Yenilikler Nelerdir

Osmanlı devleti kırım savaşı dönemlerinde Avrupalı devletler tarafından desteklenmiştir. Osmanlı’ya verilen desteklerden dolayı çeşitli isteklerde bulunulmuştur. Bunlardan birisi ise Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar için çeşitli ıslahatlarda bulunulması olmuştur. Avrupalı devletler Osmanlının her geçen gün iç işlerine karışarak sorunların büyümelerine sebep oldu. Bunun üzerine Osmanlı yöneticiler tarafından Islahata fermanı hazırlanarak yayınlanıp çeşitli yenilikler getirilmesi sağlanmıştır.

Dini inançlara özgürlük getirilerek herkes özgürce bir dine mensup olabilirdi.
Azınlıklar için yeni hizmet alanları açıldı. Okul, kilise, mezarlık, manastır, hastane gibi yerlerin yapılmasına izin verildi.
Müslüman ve gayri Müslümanlar için ayrı mahkemeler kurulmuştur.
Mezhepler arasında eşitlik sağlandı.
Patrikhanelerde kurulan mecliste alınacak kararlar ilk önce Osmanlının onayından geçmesi gerektiği öngörüldü.
Müslümanlar ve gayri Müslümanlar sınıfına dahil olan Hıristiyanlar için aynı haklar sağlanmıştır.
Anayasal bir hareketlilik olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir