Islahat Fermanı Neden Olan Dış Sebepler

Islahat fermanı Osmanlı devletinin çöküş döneminden kurtulması için yapılan ıslahattır. Amaçlanan askeri ve siyasi alanda yeniliklere gidilerek Devletin tekrar ayakta kalması istenmiştir. Osmanlı devletine yapılan baskılardan dolayı Islahat fermanını yayımlamak zorunda kalmıştır. Avrupalı devletlerin etkisi büyük olmuştur. Islahat fermanında dış ülkelerin büyük etkisi olup kendi vatandaşlarının haklarının iyileştirilerek ticaretin önünün açılmasını istemiştir.

18 Şubat 1856 Islahat fermanının özellikleri
Azınlıklar ile Müslimlerin hukuk önüne eşitliği,
Azınlıklarında askeri görev yapması,
Vergi konusunda herkese eşit davranılması,
Mahkemelerin halka açık bir şekilde yapılması,
İşkencelerin sonlandırılması,
Rüşvetin kaldırılması,
Hapishane uygulamalarında yapılan değişiklikler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir