İnsanların Yaşadığı Yeri Değiştirme Sebepleri Nelerdir

Geçmişten günümüze insanlar çeşitli sebeplerden ötürü yaşam yerlerini değiştirerek göç ederler. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayarak yeni yaşam alanları bulurlar. Yazımızda insanların hangi sebeplerden dolayı yaşadıkları yerleri terk ederek yeni yaşam alanlarına yerleştirdiklerini öğreneceğiz.

Doğal afetler, dini, siyasi, etnik ve sosyal alanlarda insan yaşamlarına etki yaratır. İnsanlar çoğu zaman yaşadıkları yerlerden zorla göç ettirmeye zorlanmışlardır. Baskıların etkisi ve içinde bulundukları duruma bağlı olarak karar verilir. Ülkemizde özellikle son dönemlerde kırsal kesimlerden kentlere yapılan göçler ortaya çıkmıştır. Kentlerde kırsal kesimlerde yaşam standartlarını ve insanların ulaşabilecekleri imkanlar doğrultusunda karar vermeleri önemlidir. Kırsal alanlarda yaşayanlar ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından dolayı daha iyi yaşam alanları olan kentlere göç ederler.

Günümüze kırsal alanlardan daha çok kentlere göç edildikleri görülmektedir. Bir çok sorun meydana gelmiştir. Başta alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, konut yetersizliği, işsizlik gibi sorunlar boy gösterir. Kentsel alanların kaldırabileceği nüfustan fazla nüfus olması sorunların kendilerini göstermelerine sebeptir. Özellikle işsizlik sorunlarının yaşanması aileleri etkilemektedir. İş bulmak için başka ülkelere göç ederler, toplum içinde suç oranlarında da artış görünür.

Göç olayı toplumsal olarak görülür. İnsanların yaşam alanlarının yetersizliği yaşanan sorunlara bağlı olarak göç etmişlerdir. İklim ve coğrafya etkisi de büyüktür. Sert iklim koşullarından uzaklaşarak daha modern alanlara yönelmektedirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir