İnsan Hakları Haftası İle İlgili Kompozisyon

İnsanların ırk, din, cinsiyet ayrımı yapmadan herkesin sevgi, saygı ve dostluk duygularının geliştirilmesi için yapılan değerlendirmedir. İnsan olmak haysiyete sahip olmanın, gereken hakların hepsinin öne çıkartılmasına etkili olmasıdır. İnsan hakları, insanların insancıl olarak yaşama haklarını verir. Bir başkasının kişinin onur kırıcı, insanlığının aşağılanmasının kabul edilmeyecek davranış olarak göstermesidir. İnsanların eşit, adaletli ve özgür şekilde yaşama hakları bulunur.

İnsanların insan olarak kendilerine özgü bir takım hakları vardır. İlk kez İngiltere’de ortaya atıldı, 19. yüzyılda başta Amerika olmak üzere bir çok gelişmiş ülkede kabul edilmiştir. Fransız ihtilalinin yaşanması ile insan haklarının kabul edilmesi uygun görülmüştür.

İnsanların daha özgürce ve insan gibi yaşamalarına imkan tanıyan haktır. Birleşmiş Milletler tarafından 24 ekim 1945’te kurularak amacı dünya barışı ve güvenliğini sağlamak için faaliyete geçmiştir. 10 Aralık 1948’te Birleşmiş Milletler Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” yayınlandı. Sunulan haklar insanların yaşamlarının düzgünlüğünü sağlar olmuştur.

İnsan hakları beyannamesi toplamda 30 maddeden oluşmuştur. İnsanlara özgürlük, eşitlik tanıyan imkanlar sunuldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir