İlk Müslümanlar Kimlerdir Listesi

İslamiyet 610 yılında Ramazan ayının 26-27 arasında (kadir gecesi) ilk vahiy geldiği bilinmekte. Müslümanlık o günden itibaren yayılmaya başlanmıştır. İlk önce Peygamber Efendimizin yakın çevresindeki eşi, amcasının oğlu, kölesi, damadı gibi sahabeler inanmıştır.

Hz. Hatice
Peygamber Efendimizin ilk eşi, Mekke’nin zengin kadınlarından biridir. İslam dinine inanan ilk sahabedir. Bütün mal varlığını fakirlere dağıttığından dolayı öldüğünde üstünü örtecek kefen dahi bulunamamıştı.

Hz. Ali
Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib’in oğludur. Aynı zamanda peygamberimizin yeğenidir. Hz. Hatice’den sonra inanan ikinci sahabedir. Dört halife döneminde son halifelik görevini yapmıştır. Peygamber efendimizin kızıyla evlenerek damadı olmuştur.

Hz. Ebubekir
İslam dinine inana üçüncü sahabedir. Allah’ın tek olduğuna inanmıştır. İlk halifedir. Peygamberimizin en yakın arkadaşıdır. İslam dinini kabul etmesiyle birlikte varını yoğunu insanlık için harcamıştır. İslamiyet için bir çok savaşta ön saflarda yer almıştır.

Zeyd Bin Hadise
Peygamberimizin azat edilen kölesidir. Özgürlüğünü kazanmıştır ancak hayatını peygamber efendimize hizmet etmek için adamıştır. 629 yılında Mute Savaşında şehit olmuştur.

Osman bin Affan
Zinnureyn lakabıyla bilinir. Peygamber efendimizin damadı ve İslam dininin üçüncü halifesidir. 656 yılında şehit olmuştur.

Sa’d Bin Ebu Vakkas
Bedir, Uhud ve Hendek savaşına katılan sahabedir. İslam dinine inanmıştır.

Diğer sahabeler: Talha bin Ubeydullah, Sa’d bin Ebi Vakkas, Zübeyr bin Avvam, Said bin Zeyd, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Haris, Hamza, Cafer, Mesud, Mısab, Iyas, Ebu Selman el Farisi, Ebû Zerr el-Gifârî, Osman bin Mazun, Habbab, Bilal Habeş, Hatib, Abdurrahman Cahş, Halid Bekir, Ebu Ahmed, Amir Rebia, Amir, Vakıd, Erkam, Halid, Üveys, Nuaym, Ömer Anbese, Ammar, Mikdad, Süheyb, Said Hudri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.