İlk Düzenli Orduyu Kim Kurmuştur

Türk tarihinde ilk düzenli ordu M.Ö. 209 yılında Asya Hun İmparatoru olan Mete Han tarafından kuruldu.

Osmanlı’da kurulan ilk düzenli ordu Orhan Gazi döneminde olmuştur. Osmanlı beyliğinin kurucusu olan Osman bey döneminde düzenli orduya geçiş yapılamamıştır. Beylik dönemlerinde göçebe hayat yaşamışlardır. Eli silah tutan herkes asker sayılmaktaydı. Orhan bey dönemine gelindiğinde ilk yerleşik hayata da geçiş yapılmıştır. Kendilerine Anadolu topraklarını yurt edinerek yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

Türkiye’de milli mücadele dönemindeydi. İşgallere karşı Kuva-yi Milliye direniş gösteriyordu. İstenilen sonuçlar alınamıyordu, düzenli ordunun kurulması şarttı. TBMM açıldıktan sonra devlet otoritesi kurulduktan sonra Mustafa Kemal’in çabaları ile düzenli ordunun kurulmasına karar verilmiştir.

Düzenli ordu belirli bir komuta zincirine sahip olan, düşmana karşı topyekün direniş sağlamaktır. Devlet kontrolünde bir eğitimden geçirilmiş, belirli bir düzen içinde kurulan ve faaliyet gösteren askeri birliklere denir. Bir ülkenin resmi ordusuna düzenli ordu denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.