Canlılar Kaça Ayrılır

Canlı türlerini birbirinden ayırmak için canlılar sınıflandırılır. Dünyamızda bir çok canlı çeşidi vardır. Bilim insanları hepsi birlikte inceleyemediklerinden dolayı canlıları sınıflandırmışlardır. Her canlı türü belirli özelliklere göre sınıflandırarak gruplar oluşturulmuştur. Canlıların sınıflandırılmasına biyosistematik denir. Canlıların sınıflandırılmasını inceleyen bilim dalına sistematik (taksonomi) denir. Canlılar 6 ana grupta sınıflandırılmışlardır.

Sistematik sınıflandırma
Monera alemi
Arkeler Alemi
Protista Alemi
Fungi Alemi
Bitkiler Alemi
Hayvanlar Alemi

Canlılar 4 gruba ayrılarak incelenir
Mikroskobik canlılar: Gözle görülmeyen canlılar.
İnsanlar: Canlı varlıklar.
Hayvanlar: Omurgalı ve omurgasız hayvanlar.
Bitkiler: Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir