İlk Anayasanın Kabul Edilmesinin Önemi Nedir

Osmanlı Devletinin hukuksal yönetimi şeriat üzerinde yapılırdı. Şeyhülislam tarafından toplumsal yasalar belirlenir, yaşananlar sorunlarda son karar merci olmaktaydı. Saltanat anlayışı hakim, padişah istediğine ceza verebilir istediğini bağışlayabilirdi. Bu dönemlerde adaletin terazisinden daima şüphe duyulurdu.

Osmanlı Devleti 19. yüzyılın ardından monarşi döneminden meşrutiyet sürecine geçiş başlamıştır. Seçimler yapılarak halkan gelen insanlarla meclis kurulmuş. Meclis kanun yapma hakkına sahip ve padişahın yetkileri bu sayede sınırlandırılmıştır.

I. Meşrutiyet döneminin ardından ilk anayasa olan Kanuni Esasi’nin 23 Aralık 1876’da kabul edildi. Meclisin kurulması, halkın sadıklara gitmesi ile başlamıştır. Anayasanın kabulü aynı zamanda demokratikleşmenin ilk adımı olmaktadır.

Anayasanın kabulü halkın kendi hak ve özgürlüklerine ulaşmasıdır. Halkın hakkını savunabileceği merci olan anayasa aynı zamanda padişahın yetkilerini kısıtlayarak insanlara imkan tanımıştır. Bu sayede demokratikleşmeye yönelik adımlar atılmış ve meclisler kurularak insanlara haklar tanınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.