Fetret Devrinin Sonuçları

Fetret devri, bunalım ve fasıla-i saltanat adlandırılan dönemdir. Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid’in beş oğlundan dördünün taht kavgasına girmesiyle ortaya çıkan devirdir. Ankara savaşı kaybedilmiş ve 11 sene boyunca Osmanlı tahtı boş kalmıştır. Ülkenin gelişmesine engel olduğu gibi Osmanlı devleti için zor geçen dönemlerden biridir.

1402 yılında Ankara savaşının kaybedilmesinin ardından Osmanlı Devletinde fetret devri yaşanmıştır. Fetret devri Osmanlı tahtı boş kalmıştır. Bu dönem 11 sene sürmüştür.

Fetret devrinin yaşanmasında Osmanlı Devletinin tahtı 11 sene boyunca boş kalmıştır. Sıkıntılı döneme giren Osmanlıyı fark eden beylikler çeşitli savaşlar açmış ülke içinde iç karışıklıklara sebep olmuştur. Osmanlı devletinin gelişme süreci durma noktasına gelmiş ve gerilemeye doğru yaklaşmıştır. Devlet gelişmediği gibi karışıklıklar artarak ülke büyük kayıplar yaşamıştır.

Yıldızım Bayezid’in oğulları Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Mehmed Çelebi arasından 1413 yılında tahta I. Mehmet çıkmıştır. Ülke genelindeki iç karışıklar kontrol altına alınarak düzen tekrardan sağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir