İktisat Nedir Hakkında Bilgi

İktisat, tükenebilir kaynakların, insanların ihtiyaçlarının en etkin şekilde karşılanmasına, sahip olunan kaynakların mal ve üretimini en verimli şekilde kullanılmasına yönelik eğitim ve araştırma yapan bilim dalına denir. Çalışma alanları oldukça geniş olmaktadır. Banka, eğitim kurumları gibi sahip olunan kaynakların doğru şekilde değerlendirilerek kullanılmasında çalışma yaparlar. Kaynakların arttırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölümünün sağlanması gerekmektedir.

İktisat bölümü eğitim alacak olan kişiler temel ekonomik dersi almakta, işletmecilik, istatistik, hukuk, uluslararası ilişkiler alanında ders almaktadır. İktisat bölümünde eğitim alacak olan kişiler başarılarını gösterebilirler. Yaptıkları çalışmalar doğrultusunda başarıya ulaşmaları mümkündür.

Mezun olunduktan sonra iktisatçı olarak göreve başlarlar. Çalıştıkları kurumun kaynaklarını ve insan gücünü en verimli şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Üretilen malların pazarlanmasına yönelik çalışma yürütür.

İktisatçıların iş imkanları: Mezun olan kişiler genelde banka, eğitim, araştırma, ekonomi hizmeti veren kurumlarda faaliyet göstermektedir. Ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilerek kazanım getirmesini planlar. Özel ve kamu kuruluşlarında yönetici ve danışman olarak iş bulabilirsiniz. Yapacağınız çalışmalarda verimli hale çevrilmesi durumunda hızla yükselebilirsiniz. Çalıştığınız şirketin öz kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek kazanmanız mümkün olmaktadır. İşgücü ihtiyacının belirlenerek hareket ettirilmesi verimliliği arttırmaktadır.

İktisatçıların özellikleri:
Sayısal becerisinin iyi olması.
Sosyoloji, ekonomi, hukuk ve istatistik konularında bilgi sahibi olması.
Pratik zeka ve yaratıcılık.
İletişim ve işbirliğine yatkın olmak.
Takım çalışmasına katkı göstermek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.