Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler

Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca Türk milletinin daha çağdaş medeniyet çerçevesinde yaşaması için mücadele etmiştir. Cumhuriyet’in kurulmasıyla inkılaplar, yenilikler sayesinde ilkeleriyle hareket etmiştir. Türk milletini karanlıktan çıkartarak aydınlığa ulaştırmıştır.

Cumhuriyet yeniliklerle 1923 – 1938 yılları arasında tanışmıştır. Siyasi, iktisadi, sosyal, iradi ve kültürel alanda yapılmıştır.

Atatürk’ün yaptığı yenilikler nelerdir?
* Saltanatın kaldırılması.
* Cumhuriyetin ilan edilmesi.
* Soyadı kanununun getirilmesi.
* Şapka kanununun çıkarılması.
* Kılık kıyafet alanında yeniliklerin yapılması.
* Harf devriminin yapılması.
* Türk Dil ve Türk Tarih Kurumunun kurulması.
* Laikliğin getirilmesi.
* Seçme ve seçilme hakkının getirilmesi.
* Eğitim ve öğretim sisteminin genişletilmesi.
* Mektep, medrese, tekke ve zaviyelerin kapatılması.
* Tarım, ticaret ve sanayi alanında yeniliklerin yapılması.
* Geometri ve matematik alanında yeniliklerin yapılması.
* Güzel sanatlar alanında yapılan yenilikler.
* Mecellenin kaldırılması.
* Türk ceza kanununun getirilmesi.
* Kabotaj kanununun kabul edilmesi.
* Uzunluk ve ağırlık ölçü birimlerinde yeniliklerin yapılması.
* Kadınların ellerinden alınan hakların tekrar geri verilmesi.
* Türk medeni kanununun kabul edilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir