İbrahim Müteferrika Kimdir

İbrahim Müteferrika, 1674 – 1745 yılları arasında yaşamıştır. Macar asıllı olmasına rağmen onun ün kazanmasını sağlayan matbaacı, yayımcı, yazar ve çeviren olmasının dışında Osmanlı devleti döneminde basımevi kurarak Türkçe kitap yayımlamasıdır.

Yaşamı 1674 yılında Macaristan’da başladı. Fethedilmesi ile Türkler tarafından esir alınarak İstanbul’a getirildi. Müslümanlığa geçerek sarayda padişah ve vezirlerin işlerini yerine getirdi. Yabancı devletlerle iletişim kurulurken çeşitli görevler almıştır. Türkiye’ye davet edilerek Ferenc Rakoczi’nin hizmetine verilir. Maracaristan’da aldığı eğitim onun yazar, kitap baskısına yardımcı olmuştur. Hayalini gerçekleştirmesi ile 1719 yılında Marmara Denizi haritasını basmıştır.

1720 yılında Paris’e elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin yanında görev almıştır. Sefaretnameler yazılarak padişahlara sunulurken önemli bilgilere de yer verilmiştir. Mehmet Sait Efendi Paris’te matbaaları ziyaret ederek ve çalışmalarını takip etmiştir. Paris dönüşü sonrasında Mehmet Sait Efendi ile İbrahim Müteferrika tanışırlar. Birlikte matbaa kurmak için çalışmaları başlatır. Damat İbrahim Paşa tarafından desteklenerek matbaa kurulumu tamamlanır. 16 Aralık 1727 tarihinde Daarü’t-Tıbaati’l Amire adlı matbaa kurulmuştur.

Devlet görevi nedeni ile Mehmet Said Efendi matbaadan ayrılarak başka görevle görevlendirildi. Bİrahim Müteferrika tek başına matbaa’nın bütün işleri ile ilgilendi. Eleman bulmakta zorlanırken 1747 yılında vefat etmesinin ardından yerine Rumeli ve Anadolu kadılarından olan İbrahim ve Ahmet Efendi geçmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir