Hikayenin Unsurları

Hikayeyi oluşturan temel unsurlar bulunur. Bunlar olay, kişiler, yer, zaman ve dil anlatımdan oluşur. Hikaye halini alması için unsuların hepsi belirtilmesi gerekmektedir.

Olay: Hikayede meydana gelen olayın bir örgü, kesinti içindi olması gerektiğidir.

Kişiler: Hikayelerin anlatımlarında bir veya birden çok kahramana odaklanılır. Bir amaç uğruna mücadele eden kişinin bakış açısından anlatımdır.

Yer: Olayın geçtiği yerler hakkında bilginin verilmesidir. Her hikayede yer unsuru olup bir veya birden fazla yerden meydana gelir.

Zaman: Hikayelerin yaşandığı zaman ve yaşanması muhtemelen zamanlar hakkında bilgi verilir.

Dil ve anlatım: Hikaye sade ve yalın dille anlatılır. Akıcı olması hikayenin unsurlarındandır. Atasözü ve deyimlere yer verilerek daha zengin anlatımlı hikayeler oluşturulabilir.

Hikaye anlatımları
Olaylar hikaye kahramanlarından birisi tarafından anlatılmasına “birinci kişili anlatım” denir.

Olaylar yazar tarafından anlatılmasına “üçüncü kişili anlatım” denir.

Olaylar belirsiz bir kişi tarafından anlatılmasına “ilahi bakış açılı anlatım” denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir