Gök Tanrı İnancı Nedir

Gök Tanrı dini yada Tengricilik Türk ve Moğol haklarının inançları olup günümüzde ulaşana kadar değişikliğe neden olmuştur. Türkler tarih boyunca çeşitli tanrılara inanmışlardır. Gök Tanrı inancı İslam dinine yakın olmasından dolayı Türkler İslam dini ile tanıştıktan sonra benimsemişlerdir.

Gök tanrı dini göçebe, avcılık, hayvancılık ve tarımcılık ile uğraşan toplumlarda görülmüştür. Gök tanrı inancına göre Han, Hakan gibi unvanlara sahip kişiler Gök Tanrı tarafından seçilerek görevlendirilir. Tanrının yeryüzündeki gölgesi yada vekili sıfatına sahip olurdu. Yönetme yetkisi alan padişahın yetkilerine genel anlamda kut adı verilirdi.

Gök Tanrı dinine yönelik tarihte Orhun yazıtları anlatmaktadır. İnançlarına göre Gök Tanrı hakkında bilgi veren, benimseyen ve İslamiyet dinini kabulü yazıtlarda yer verilmiştir. İslam dini ile benzerlik göstermesi halkın kabullenmesini kolaylaştırmıştır. Her iki dinde kurban kesme, temizlik, ibadet, inançlar birbirlerine hep benzer olmasıdır. Gök Tanrı Türk devletlerinin temelini oluşturmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir