İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Süreci

Osmanlı Anayasası’nın 29 yıl askıda kaldıktan sonra 24 Temmuz 1908’de yeniden ilan edilmesidir. 21 Aralık 1918’de Mebuslar Meclisi tarafından sona eren döneme ikinci meşrutiyet adı verilmiştir.

İkinci meşrutiyet dönemi 10 yıl boyunca devam etti. Parlamenter demokrasi, seçim olgularının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı ikinci meşrutiyet döneminde denk gelmiştir. 600 yıl boyunca hüküm süren Osmanlı Devletinin yıkıldığını dahi görmüştür.

Birinci meşrutiyet dönemi hemen kapanmamıştır ve bundan dolay etkileri uzun zaman boyunca devam etmiştir. Bazı tarihçiler için ikinci meşrutiyet dönemi olmadığının kanısına varmışlardır.

İkinci meşrutiyetin ilanı ile seçimler yapıldı, İttihat ve Terraki ile Ahrar Fırkası iki siyasi parti arasında sürmüştür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir