Göç Veren İllerimizin Ortak Özellikleri Neler Olabilir

Bazı illerimizin diğer illere göre çok daha fazla göç vererek nüfus yoğunluğu daha seyrektir. İllerimizin özellikleri, aldıkları yatırımlar, ticari, sanayi faaliyetleri, kültürel faaliyetleri, eğitim ve sağlık alanındaki hizmetler etki etmektedir. İnsanlar yaşamlarını çok daha iyi yerlerde sürdürmek isterler. Saydığımız özellikler bakımından en iyi olan yerlere göç ederek kendilerine yeni yaşam kurarlar. Göç veren illerimizin benzer yönleri de vardır. Hangi sebeplere bağlı olarak göç edildiği aşağıda verilmiştir.

– Nüfus artışının hızlı ve fazla olan yerler.
– Altyapı ve üstyapının yetersiz kaldığı yerler.
– Kırsal bölgelerin fazla olduğu yerler.
– Gelişmemiş arazi alanının fazla olduğu yerler.
– İklim ve yeryüzü şekillerinin elverişsiz olduğu yerler.
– İşsizliğin fazla olduğu yerler.
– Ulaşım imkanının yetersiz olduğu yerler.
– Eğitim imkanının kısıtlı olduğu yerler.
– Sanayileşmenin az olduğu yerler.
– Toplumsal güvenin az olduğu yerler.
– Sosyal hayatın olmadığı yerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir