Gazel Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Gazelin Özellikleri, Gazel Hakkında Bilgi

Gazel Arapça kelime olup sohbetlerde “kadınlara aşıkane sohbet etme” manasını taşımaktadır. Türk edebiyatına girmesi ile Türk şairlerinin tercih ettiği nazım şekillerinden olup aşkı, sevgiyi ve güzellikleri anlatır. Bir kadını baştan sona gazeller ile tarif edilebilir.

Divan edebiyatında kullanılan nazım biçimidir.
Gezelerde beyit sayısı 5-15 arasında değişip fazla beyitlere müyezzel yada mutavvel denir.
İlk beytine malta son beytine ise makta denir.
Aruz ölçüsü ile birlikte yazılır.
Gazelde işlenen konular aşk, kadın ve şaraptır.

Gazel alanında önemi çalışmalarda bulunmuş olan kişiler Fuzuli, Baki, Nedim, Taşlıcalı Yahya gazelleri ile önde gelen simler olmuştur.

Örnek –Gazel-i Mutavvel

Ey Pertev-i likan ile bi-nur u fer çerag
Nisbet yüzüne şems-felek muhtasar çerag

Dilden olunca sure-i nurı göremedi
Ta Mushaf-ı cemalüne kıldı nazar çerag

Ey Mushaf-cemalüne nur u ziya varak
Vey şam-zülf ü hattuna şems ü kamer çerag

Barmağını götürdü imam-ı Mecusi-ken
İmana geldi yüzüni gördü meğer çerag

Vuslat şebinde Pertev-i hüsnünden ey peri
Gönlüm seraçesinde yanar ol kadar çerag

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir