Element Nedir? Element Örnekleri

Tek cins atom parçasından oluşan maddelere element denir. Atom sayıları ve içerisindeki parçaların aynı olanlar atom sınıfına girmektedir. Aynı türden elementlerin kaynama ve erime noktaları aynıdır.

Homojenlik özelliğine sahip olan en küçük atom maddesi olmaktadır. Fiziksel ve kimyasal tepkime yanı sıra küçük birimlere bölünmeleri mümkün olmamaktadır.

Elementler ifade edilmesi için harflerden oluşan simgeler kullanılmaktadır. Kullanılan simgeler evrensel olarak kabul edilerek dünyanın her tarafında geçerlidir. Tarihte elementlerin keşfi Plato ve Eski yunanlılara kadar dayanmaktadır.

John Dalton atom üzerinde çalışmaların yanı sıra elementlerin simgeleri üzerinde de çalışma yapmıştır. 1813 yılında Jon Jakob Berzelius adlı bilim adamı elementleri temsil edecek sembollerin olması gerektiğini vurgulamıştır. Dünyada bulunan elementler 1 yada 2 harften meydana gelerek temsil etmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Örneğin birkaç element; O Oksijen (Oxıgen), N Azot (Nitrogen), H Hidrojen, (Hydrogen)

Kimi elementler ise şunlardır;
Sn (Kalay: Stannum)
Sb (Antimon: Stibium)
W (Tungsten: Wolfram)
Au (Altın: Aurum)
Hg (Cıva: Hydrargyrum)
Pb (Kurşun: Plumbum)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir