Ekosistemi Oluşturan Canlı Ve Cansız Faktörler Nelerdir

Ekosistem belli bir alanda canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturdukları düzendir. Bir ekosistem üzerinde bulunan tüm öğelerin sistemin çalışmasında belli bir rolü vardır. Örneğin bir ormanı ele alırsak. Orman başlı başına bir ekosistemdir. Ormanda bulunan ağaçlar, otlar ve diğer bitkiler, mantarlar, bakteriler, mikroorganizmalar, hayvanlar, taşlar, toprak ve sular ekosistemin parçalarıdır. Hayvanlar, bitki veya diğer hayvanlarla beslenir. Ağaçlar onların çıkardığı karbondioksiti alır ve onlara oksijen verir.

Bitki ve hayvan ölüleri bakteri ve mikroorganizmalar tarafından tekrar ekosisteme dahil edilir. Ekosistemde sürekli bir besin döngüsü bu şekilde sağlanır. Ekosistemde bulunan su, toprak ve kaya hem sistem üzerinde yaşam alanları oluşturur hem de yaşam için gerekli mineralleri sağlar. Örneğin taşlardan toprak oluşur. Toprakta bitkiler büyür, bitkileri birçok organizma ve hayvan yer ve bazı hayvanlar da etçil guruptur. Sonra bir canlı ölünce diğerleri tarafından çeşitli yollarla parçalanıp sindirilerek tekrar toprak olur. Görüldüğü üzere tabiat hassas besin zinciri ve ilişki zemini üzerine kuruludur. Bu bakımdan ekosistemlerin korunması hayatın korunması anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.