Eğitim Hakkı Nedir

Eğitim hakkı, çok önemli bir hak olduğu için iç hukuk kuralları ve uluslararası sözleşmeler ile güven altına alınmaktadır. Başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere, Milli Eğitim Kanunu ve diğer yasalarla birlikte düzenlenmiştir. Anayasamızın 3. Bölümünde Madde 42’de “Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz.” ifadesi ile koruma altındadır. Eğitim hakkı, insanın en temel hakkıdır. Bireyin kız ya da erkek olması fark etmeden herkesin eğitim hakkı vardır. Devletin görevi her bireye ücretsiz olarak eğitim almasını sağlamaktır. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet olmasının gereğidir.

Özellikle kız çocuklarının kendi ayakları üzerinde durup kendi öz benliğini kazanabilmesi için nitelikli bir eğitim görmeye hakları vardır. Ancak okula gitmeyen çocukların yaklaşık olarak yüzde 80’ini kız çocukları oluşturmaktadır. Oysaki eğitim hakkı evrensel olarak da temel insan hakları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca temel insan haklarından olan eğitim hakkı, diğer insan haklarının gerçekleşmesi için ön koşuldur. Eğitim hakkı sayesinde birey diğer insan haklarından farkına varıp yararlanmasını ve bu haklarını korumasına yardımcı olur. Eğitim hakkı okul yaşına gelmiş her bireyin okula ilk adım atmasından itibaren başlar. Eğitim belirli amaç ve planlar ile bireyin kazanılması istenilen davranışların kazandırılması, ülkesine faydalı bireyler yetiştirmek, kişisel yeteneklerin ortaya çıkarılmasını sağlar. Eğitim ve öğretim devletin gözetimi ve yönetimi altında Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim esaslarına göre gerçekleşmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir