Edat Nedir Özellikleri Nelerdir

Yalnız başında kullanıldığında anlamsız olan, kelimelerle birleşerek değişik ve yeni anlamlar oluşturan kelimelere denir. Bunlar birleşme sonucunda anlamlar ortaya çıkartır. Edatlar üç kesimde incelenir bunlar bağlama edatları, son çekim edatları, ünlem edatlarıdır. Edatlara örnekler “göre, gibi, kadar, ile, için, üzere, karşı, ne” gibi sözcüklerden oluşabilir.

Edatlar tek başına anlam içermez, kelime ile birlikte kullanıldığı takdirde farklı anlamlar kazanabilir.

İki kelime arasında ilişki sağlanması için yardımcı ekler olarak kullanılabilir.

Edatlar kendi başlarında anlamsızlar ve kullanılamazlar.

Edatlar farklı sözcüklerle birleşmesi zarf ve sıfat görevli öbekler oluştur.

Edatların bazıları halk ekleri ile kullanılabilir durumdadır.

Cümlede isim görevinde kullanılabilir, ek-fiil alarak yük alabilir.

Edatlarda isim, sıfat, zarf, bağlaç kullanılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir