Atatürk’ün Yaptığı Müzik Alanında Çalışmalar Nelerdir

Atatürk müziği seven kişiliğe sahipti. Yaşamı boyunca bir çok çalışma yaparak müzik alanında ilerlemeler sağlamıştır. Özel günlerde sevdiği bir çok müzik türü olduğu gibi fasıla hayranlığı vardı. Tarihten gelen müzik sevgisi kültürümüzü zenginleştireceğini düşünerek bir çok çalışmada bulunmuştur.

1924 – Makam-ı Hilafet Mızıkasının Ankara’ya gelmesini ve Riyaset-i Cumhur Musiki Heyetini kurdu.

1924 – Ankara’da Musiki Muallim Mektebi açıldı.

1925 – Müzik alanında yetenekli olan ve kendisini ispatlayan gençler Avrupa’da eğitim alması için yurtdışına gönderildi.

1926 – İstanbul’da Darülelhan’da değişiklikler yapılarak konservatuara çevrildi.

1927 – İstanbul belediyesi tarafından konservatuar Türk Sanat Müziği eserlerinin olması için Tesbit ve Tasnif heyeti seslendirilmesi adına İcra Heyeti kuruldu.

1928 – Müzik teorisi üzerinde kitapları yayınladı.

1931 – Balkan oyunları müzik festivalleri yapıldı.

1932 – Halkevleri kurularak ve müziksel etkinlikler düzenlendi.

1934 – Milli musiki ve temsil akademisi kanunu çıkartıldı.

1935 – Müzik alanında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü kuruldu.

1936 – Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu.

1937 – Ankara Devlet Konservatuarında Türk Halk Ezgileri Arşivi kuruldu.

1938 – Ankara Askeri Mızıka okulu kuruldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir