Divanı Hümayun Üyeleri ve Görevleri Kısaca

Osmanlı devletinin yönetiminde Divanı Hümayun’un söz hakkı olup burada kararlar alınırdı. Günümüzde yerini Bakanlar kurulu olarak görülmektedir. Başkanlığı istediği zaman Padişah (Cumhurbaşkanı) yapabilir. Genelde yönetiminde Vezir-i Azam (Başbakan) tarafından yönetilmektedir. Divanı Hümayun ülke yönetiminde söz hakkı olup devlet genelinde işler yapmış insanlardan oluşmuştur.

Vezir-i Azam: Divanı Hümayuna başkanlık edip padişahtan sonra en yetkili kişidir. Padişahın olmadığı zamanlar devletin yönetimi kendisindedir. Başbakan.

Nişancı: Yazışmalardan ve kadastro işlerinden sorumlu olup ülke içersindeki iş içleri ile ilgilenir. İç İşleri Bakanlığı.

Defterdar: Anadolu ve Rumeli kesimlerine bakan defterdardır. Hazine ve sahip olan malların kontrollerini yaparlar. Maliye Bakanlığı.

Şeyhülislam: Din üzerinde görevli olan yetkili kişidir. Osmanlı ordusunda fetva verirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı.

Kaptan-ı Derya: Denizcilikten sorumlu olup gemilerin yönetimden sorumlu olan kişidir. Kaptan-ı Derya olarak geçer. Amirale benzetilmektedir.

Yeniçeri Ağası: İstanbul’un ve padişahların güvenliğini sağlayan ordunun başındakine verilen isimdi. Emniyet müdürlüğü.

Kazasker: Divan davaları ile ilgilenen kişilere verine isimdi. Adalet Bakanlığı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir