Dernek Oda Vakıf Sivil Toplum Kuruluşu Dayanışma İş Bölümü Gönüllülük Yardımlaşma

Dernek: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere tüzel kişinin veya kişilerin bilgi ve çalışmalarının sürekli olan devam ettirildiği topluluklardır.

Oda: Serbest meslek adamlarını bir araya toplayan kişilerdir.

Vakıf: Bir kişinin belli bir amaca hizmet etmesi için başkalarının yararına parasının ya da mülkünü bağışlayarak hizmet verdiği kuruluştur.

Sivil toplum kuruluşu: Belli bir amaç doğrultusunda kişilerin çalışmalarını devam ettirdiği, resmi kurum dışında bağımsız şekilde sosyal, kültürel, hukuki alanlarda çalışmalar yürüten kuruluşlardır. Kar amacı gütmeden çalışmalarını gönüllülük esasınca yürütür.

Dayanışma: Toplumu oluşturan ortak değerlerin düşünce, ortak çıkarları doğrultusunda karşılık beklemeden yaptıkları çalışmalardır.

İş bölümü: Bir veya birden çok kişinin arasında yapılan ortak çalışmadır.

Gönüllü: Topluluk içinde yapacağı çalışmaları bir karşılık beklemeden yerine getirmesidir.

Yardımlaşma: İhtiyacı olan kişiye yönelik yapılacak yardımlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir