Denizcilikle Uğraşan İlk Türk Beylikleri

Denizcilik ekonomik ve sosyal alanda önem kazanmıştır. İlk Türk beylikleri tarafından denizcilik faaliyetleri yürütülerek ağırlık verilmiştir. Bölgenin tarım, hayvancılık gibi çeşitli ekonomik faaliyetleri elverişsiz olmasından kaynaklı denizciliğe yönelmişlerdir.

Karesioğulları: Osmanlı topraklarına katılan beyliklerdendir. Denizcilik tecrübeleri gelişmiş olan beylik katılım göstermesiyle Osmanlı donanmasından yararlanmışlardır. Anadolu’da Türk birliklerinin sağlanmasına yönelik ilk adımların atılması sağlanmıştır.

Menteşeoğulları: 13. yüzyılların sonuna doğru Güneydoğu Anadolu bölgesinde kendisini göstermiştir. Denizcilik alanında gelişerek güçlü hakimiyetler sağlamıştır. Aydınoğulları ile işbirliği yaparak Rodos’un fethettiler.

Saruhanoğulları: 1231-1390 yıllarında hakimiyet sağlayan beyliktir. Saruhanoğuları denizcilikten geçimlerini denizcilikten karşılamışlardır.

Candaroğulları: Kastamonu ve çevresinde kurularak Karadeniz dolaylarında hakimiyet sağlayan beyliktir. Denizcilik faaliyetleri ile uğraşan beyliklerdendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir