Cumhuriyetin İlanı İle Neler Değişti

Cumhuriyet ilan edilmesi hayatımıza yenilikler ve haklar tanındı. Cumhuriyet yönetim biçiminde halkın kendi iradesi doğrultusunda sağlandı. Ülkemiz yeni bir döneme girmiş olduğundan dolayı çeşitli kararlar alındı.

Cumhuriyetin İlanı İle Yapılan Değişiklikler
Halifelik kaldırıldı, Osmanlı hanedanına bağlı olanlar yurtdışına sürgün edildi.
Atatürk’ün ilkeleri anayasaya dahil edilerek kabul edildi.
Şapka ve kıyafet kanunu getirildi.
Çok partili sisteme geçildi.
Tekerke, zaviyeler ve türbeler kapatıldı.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınarak siyasetçi olma yolu açıldı.
Soyadı kanunu çıkartıldı.
Soyadı kanununda değişiklikler yapıldı. Efendi, Bey, Paşa, Büyük gibi unvan taşıyan soyadlarının kullanımı yasaklandı.
Takvim ve saat ölçülerinde değişiklikler yapıldı.
Dini vakıflar devlete bağlandı.
İtalyan ceza kanunu Türkçeye çevrilerek ülkemizde kullanıma başlandı.
Türk Dil ve Tarih kurumu kurularak hizmete başladı.
Darülfünun kapatıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir