Coğrafi Mekan Nedir

Toplumların yaşadıkları alanlar içerisinde deniz, göl, dağ, nehir, atmosfer gibi coğrafi mevkilere sahip olan alanlara denir. Toprağın sahip olduğu özellikler, belli bir bölgenin yer altı ve yer üstü zenginlikleri, bölgede hakim olan iklim türü, yeryüzü şekillerinin insanların yaşamlarında etkisi olmaktadır. Milletlerin yaşadığı alanlarda sahip olduğu zenginlikler onların yaşamlarının biçimlendirilmesini sağlamaktadır. Örneğin Arap ülkeleri petrol sayesinde ayakta durarak bugün dünyanın önemli ülkeleri haline gelmişlerdir.

Coğrafi mekanlarda daha çok yaşayan milletler ifade edilebilir. Dünyanın önemli uygarlıklarının bir çoğu Akdeniz yörelerinde hakimiyet sürmüşlerdir. Denizlerden faydalandıkları gibi tarımcılık, hayvancılık alanlarında da gelişmeleri sağlanmıştır. Ticaretin gelişmesinde coğrafi mekanların etkisi de büyük olarak yükselişlere geçmiştir. Tarihte en büyük imparatorluklar uygun coğrafi mekanlar altında yönetim sağlamaktadır. Bunlardan birisi işte Asurlular, Osmanlılar, Hunlar olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir