Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Nelerdir

Coğrafi keşiflerin yapılması ile yeni kıtalar ve kültürler keşfedilmiştir. Bir çok keşifler yapılarak bunlardan birisi Amerika kıtasıdır. İnsanların hayatına getirdiği yenilikler sosyal, ekonomik, siyasi ve bilim üzerinde olmuştur. Yeni ticaret yollarının keşfedilmesi ile güvenli ticarete geçilmiştir. İpek yolu, baharat yolu, Akdeniz limanı gibi kullanılan ticaret yolları değerlerini kaybetti.

Amerika kıtasında yaşayan yeni kabileler keşfedilerek onların kültürlerinin bir parçası olunmuştur. Yeni kıtaların keşfi altın, gümüş, tarımcılık, hayvancılık gibi alanlarda yeni alanlar bulundu. Ekonomik olarak gelişme doğrultusunda insanlar buralara göç ederek yaşamlarına devam etmiştir. Avrupa’da başlayan coğrafi keşifler sayesinde yeni bulunan yiyecek ve hammaddeler sayesinde insanlar daha çok zenginleşmeye başlamıştır.

Soylular keşiflerde büyük yatırımlar yaparak daha çok güç kazanarak Sömürge imparatorluğu için ilerlemeler görüldü. Sanayileşme sayesinde fakir olanlar daha çok fakirleşti. Keşfedilen yerlerde misyonerlik çalışmaları yapılarak dinlerin yaygınlaşması görülmüştür. Hıristiyanlık dini burada çalıştığı misyonerlik ile etkili olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir