Çiçeği Oluşturan Yapıların Görevleri Nelerdir

Çiçekler dışarıdan bakıldığında çok basit bir yapıda görünseler de aslında hayatta kalabilmek ve çeşitli aktivitelerde bulunmak için içeriğinde çok farklı yapılara sahiptirler. Bu yapıların her birinin çiçek üzerinde görevleri bulunmaktadır. Bu yapılardan birinin zarar görmesi doğal olarak çiçeğin zarar görmesine etki etmektedir.

Çiçeğin Yapıları
Zarar görmemiş, tam bir çiçek; taç yaprak, çanak yaprak, çiçek tablası, çiçek sapı, erkek veya dişi organlardan oluşmaktadır. Bunların her birinin çiçek üzerindeki görevi farklıdır. Çiçek sapı; çiçeği dala bağlayan; hayatta kalmasına fazlasıyla etki eden bir yapıdır. Çiçek tablası üzerinde sırayla çanak yaprak, taç yaprak ve duruma göre erkek ya da dişi organlar yer alırlar. Bu yapı içerisinde çanak yaprak genelde yeşil renklerde olup çiçeğin en dışında bulunarak çiçeği daha tomurcukken bile korur. Taç yapraklar; çiçeğe renk ve koku veren kısımlardır ve tozlaşma aşamasında haşereleri kendine çekmekle görevlidir ki bitkinin çoğalmasını sağlarlar. Çiçekteki erkek organ, üreme hücreleri olan polenleri üzerinde barındırır. Bu polenler sayesinde yayılarak çoğalma söz konusudur. Dişi organ ise tepecikte çiçek tozlarının yapışmasını sağlamaktadır.

Tozlaşma Aktivitesi
Tozlaşma da çiçeğin birçok yapısı görev yapmaktadır. Tozlaşma olayında çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Rüzgâr polenlerin taşınmasını sağlarken; böcekler de aynı işlevi görürler. Tozlaşma bazen kendiliğinden de gerçekleşebilir. Tozlaşma çiçeğin devamlılığını sürdürebilmesi için gerekli bir eylemdir. Bunun dışında çimlenme, meyve oluşumu gibi birçok aktivite söz konusudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir