Avarlar Hakkında Bilgi

Avarlar, Tarih bilimine önemli katkılarda bulunan uygarlıktır. Tarih bilimcilere göre Avar devleti Türk devleti ve Türk hakanı tarafından yönetilmiş olmasıdır.

– Avarlar’a 522 yılında Göktürkler tarafından son verilmiştir. Avarlar tekrar Orta Avrupa bölgesinde kurulmuştur.
– Avarlar tarihte Türk topluluklardan olduğu düşünülmektedir. Avrupa ve Asya bölgesinde kurulan Türk devletidir.
– Tarihi kaynaklara göre Avarlar, İstanbul’u kuşatan devletlerdendir. Sasanilerin desteği ile İstanbul’u iki defa kuşatmışlar ama fethedememişlerdir.
– Avarlar 250 yıl boyunca Asya, Avrupa ve Balkanlar’da hakimiyet sağlamıştır.
– Askeri, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda etki yaratmışlardır. Devletin birlikleri genelde atlı birimlerden oluşmuşlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir