Atatürk’ün Türk Halkına Kazandırdığı Hak ve Hürriyetler Nelerdir

Atatürk’ün Türk Halkına Tanıdığı Haklar, Atatürk’ün Türk Halkına Kazandırdığı Hak Ve Hürriyetler Madde Madde

Atatürk getirdiği yenilikler ile birlikte Türk halkına büyük hizmetlerde bulunmuştur. Yenilikler sayesinde Türk halkı çeşitli hak ve hürriyetler altında gelişme sağlamıştır. Yeni ve güçlü bir ulus için verilen mücadelenin karşılığı oldu. Atatürk’ün yaptığı önemli çalışmalardandır bunlar Türk milletinin sahip olması gerekenlere tanındı.

1 Kasım 1922 – Saltanatlık kaldırıldı ve ülke tek bir yerden yönetim kararı alındı.
29 Ekim 1923 – Cumhuriyet kuruldu vatandaşlara seçme ve seçilme hakları tanındı.
3 Mart 1924 – Halifelik kaldırılarak devlet yönetiminden din ayrılmıştır.
1 Nisan 1931 – Ölçü kanununda değişiklikler yapıldı.
26 Kasım 1934 – Unvan ve lakap kaldırılmıştır.
21 Haziran 1934 – Soyadı kanunu ve her ailenin kendi soylarını takip edebilmesi.
5 Aralık 1934 – Kadınlar seçme ve seçilme hakkı.
8 Nisan 1934 – Şeriat mahkemeleri kaldırılıp yeni mahkemeler kuruldu.
17 Şubat 1926 – Türk medeni kanını çıkartıldı.
30 Kasım 1925 – Tekke ve zaviyeler kapatıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir