Atatürk’ün Devletçilik İlkesi Nedir

Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünün sebeplerinden birinin ekonomik nedenler olduğunu tespit etmiş ve Cumhuriyetin varlığını sürdürebilmesi için bir iktisad devleti olma gerekliliğini belirtmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 temel ilkesi vardır ve bunlardan biri devletçiliktir. Genel ekonomik faaliyetlerinin ülkede düzenlenmesi ve özel sektörün girmek istemediği veya yetersiz kaldığı ya da ulusal çıkarların gerekli kıldığı alanlara girmesini öngören ilkedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal ekonomiyi güçlü temeller üzerine kurma amacına yönelik olarak ve İktisaden zayıf bir ulus, fakirlik ve sefaletten kurtulamaz. Toplumsal ve siyasi felaketten yakasını kurtaramaz.” düşüncesine dayanan Atatürk İlkeleri arasındadır. Bu ilkenin amacı Atatürk’e göre “Bizim güttüğümüz “devletçilik” bireysel çalışma ve etkinliği esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde ulusu refaha, ülkeyi bayındırlığa eriştirmek için, ulusun genel ve yüksek yararlarının gerektirdiği işlerde özellikle ekonomik alanlarda, devleti fiilen ilgilendirmektir.” diye açıklamıştır. Atatürk, Devletçilik ve Halkçılık ilkelerini bağdaştırmıştır.

Halk uzun zamandır fakirdir. Ve bu halkın, kalkınması gerekmektedir. Bu yüzden, 1923 ve 1930 yılları arasında çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Parası olan özel girişimcilerden, çeşitli girişimler yapılması istenmiştir. Ve devlet de, bu girişimleri desteklemiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir