Anayasanın 104. Maddesini Okuyarak Cumhurbaşkanının En Önemli 10 Görevi

Yasama, yargı ve yürütme organları Anayasa’nın kendilerine verdikleri yetki doğrultusunda yönetilir. Anayasada olan değişiklikler diğer organları da bağlamakta. Anayasanın 104. maddesine değinecek olursak;

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil еdеr; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu yetkilere dayanarak Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri şunlardır;

* Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını yapmak.
* Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık yapmak.
* Kanunları yayımlamak ve düzenlemek.
* Anayasa değişikliklerine ilişkin olarak uygun gördüğü takdirde değişiklikleri referanduma götürmek.
* Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
* Genelkurmay başkanının atamasını yapmak.
* Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek.
* Bakanlar Kurulu kararı ile sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan etmek, kanun hükmünde kararname çıkarmak.
* Yabancı devletlere Türk Devletlerinin temsilcisi göndermek ve kabul etmek.
* Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir