31 Mart Olayı Kısa Bilgi

Ülke bütününde siyasi anlaşmazlıkların çıktığı dönemdir. Meşrutiyetin ve Mebusan Meclisinin varlığı kimi özgürlükçüler için tehlike arz ediyordu. İstemeyenler tarafından 13 Nisan 1909 tarihinde isyan çıkartılarak mebuslar meclisine karşılık harekete geçildi. İsyanda bir çok subay, gazeteci ve meşrutiyet yanlısı kişileri öldürüldü.

Yaşanan olaylar Selanik’te işitilir, bunun üzerine ordu kurularak Hareket Ordusu adı verilir ve İstanbul’a gönderilir. Ordunun başında olan komutan Mustafa Kemal’dir. İsyan bastırılarak kısa sürede başlatanlar ve suça karışanlar cezalandırılır. Ayaklanmaya destek veren ve payı olan II. Abdülhamit tahtan indirilerek yerine V. Mehmet Reşat getirilmiştir.

İsyanın nedenleri;
İttihatçıların olaylara duyarsız kalması,
Şeriat yanlılarının yeniliklere karşı olması,
Jön Türklerinin kendi arasındaki sorunlar,
Ülke içinde ayaklanmalar,
Yeni toprakların kayıp verilmesi,
Ahrar fıkrasının yönetime karşı eleştirileri.

İsyanın sonuçları;
Türkçülük ön plana çıktı,
II. Abdülhamit tahtan indirilerek V. Mehmet Reşat getirildi,
İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetimde söz sahibi oldu,
Ülkede karışıklıktan yararlanarak Ermeniler isyan çıkardı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir