1. Meşrutiyet Dönemi Özellikleri

Meşrutiyet dönemi Osmanlı aydınlarının parlamenter sistemine geçilmesini istemesi sonucunda olaylar olmuştur. Anayasa hazırlanmalı ve yönetimin meclis iradesinde olması gerektiğini öngörmüştür. Emellerin gerçekleştirmek adına Genç Osmanlılar adıyla kurulan cemiyet sayesinde hedefe doğru adım adım ilerlemişlerdi. Avrupa ile yakın ilişkide olması kendilerine destekçi bulmalarını sağlamıştı.

Genç Osmanların hayali Osmanlı devletinin kurtuluşunun kendi kendini yönetmesi ile sağlanacak olmasına inanmış olmalarıdır. Bu sayede halk birbirleri ile bütün olmuş olacaktır. Meşrutiyet ilan etme sözü veren II. Abdülhamit tahtan indirilerek yerine V. Murat tahta çıkartıldı.

Meşrutiyet döneminin önemi;
Osmanlı devletinde rejim değişikliği oldu,
Azınlık gruplar parlamentoda temsil hakkı kazandı,
İlk kez yönetimde seçme ve seçilme hakları sağlandı,
Anayasal düzenleme yapıldı,
Parlamentoda padişahın atadıkları, ayan meclisin seçtikleri ve halkın kararı ile gelen milletvekillerinden oluşmuştur.
Parlamentoda Hristiyanlardan 44, Yahudilerden 4, Müslümanlardan 71, Padişahın seçtiği 26 kişi ayan meclisini oluşturdu.
Ahmet Vekif Paşa getirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir