1. Dünya Savaşına Katılan Ülkeler

İtilaf Devletleri:
Britanya İmparatorluğu
Fransa
İtalya
Rusya Çarlığı
Sırp Krallığı
Birleşik Devletler
Belçika Krallığı
Avustralya
Yeni Zelanda

İttifak Devletleri:
Alman İmparatorluğu
Avusturya-Macaristan
Bulgaristan Krallığı
Osmanlı İmparatorluğu

1. Dünya savaşı, 1914 yılında Avrupa’da başlayarak tüm dünya üzerinde etki yaratmıştır. Bir tarafta Osmanlı imparatorluğu yer alırken diğer tarafta dünya ülkeleri yer almaktaydı. Sömürgelerin artması sonucunda dünya savaşının temelini hazırlamıştır. 1914-1918 yılları arasında sona ermiştir. Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi’ni imzaladıktan sonra savaştan çekilmiştir.

1. Dünya Savaşı 19 yüzyıl ile 20. yüzyılın en önemli olaylarındandır. 1. Dünya Savaşı Avrupa’da ittifak ve itilaf devletleri arasında yapılan savaş olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir