Yasama, Yürütme, Yargı Nedir

Cumhuriyet yönetimini benimsemiş yönetimlerde güçler ayrılığı ilkesi olarak tabir edilen yargı, yasama, yürütme birbirlerini takip ederek ülke yönetimini sağlamaktadır. Devletin yönetiminde üç farklı güç bulunur bunlar sahip olduğu yetki alanları gereğince işlemlerini yaparlar.

Yasama
Anayasa tarafından TBMM verilen yetkiler doğrultusunda kanun ve KHK çıkarma, düzenleme, denetleme, inceleme, komisyonlar, araştırma, para basılması, savaş, olağanüstü hal, uluslararası antlaşma ve kesin ölüm cezalarını denetlemekle yükümlüdür.

Yürütme
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlardan oluşur. Yargı ve yasalar gereğince kendilerine verilen yetkiler sayesinde ülke yönetimini sağlar. Yasalara uygun şekilde denetimlerini sağlayarak kendilerine verilen yetkiler doğrultusunda çeşitli devlet yönetimi organlarına müdahale eder.

Yargı
Yürütme gereğince insanların haklarını korur. Kanunların dışına çıkıldığı durumlarda müdahale ederek yargılanma yapılır. Kişilerin hakları ihlal etmesi durumunda cezai işlem uygulama hakkı vardır. Anayasa tarafından kendisine verilen yetkiler doğrultusunda idarecileri yargılama haklarına sahiplerdir. Güçler ayrılığı ilkesini denetler ve kontrol eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir