Yahudilerin İbadet Yeri Neresidir

Yahudilerin ibadet yerleri Sinagog adı verilen yapılardır. Sinagogların diğer adı havra’dır. Yahudiler için toplantı evleridir. İbadet binalarının içinde büyük ibadet salonu ve dini çalışmaların yapılması için küçük odalar bulunur. Bazılarında sosyal toplantı salonları ve ofisleri bulunmaktadır. Dini kitapları olan Tevrat için çalışma odaları da bulunabilir. Sinagogların yapıları birbirine göre farklı olabiliyor.

İbadet yerleri olan Sinagogların planları için kanun bulunmaktadır. Yapımı ve mimari tasarımında belirli kanunlar çerçevesinde yapılabilir. İç ve dış tasarımları birbirine göre değişkenlik göstermesine rağmen yapılar genellikle aynıdır. Günümüzde bir çok sinagoglar tarihi dönemin mimari izlerini taşımaktadır. İlk sinagoglar Doğu Roma’daki diğer dini grupların kullanabileceği yerlere benzerdi. Avrupa’da Yahudiler özgürlüklerini kazanmaları ile yeni sinagoglar inşa etmeye başlamışlardır. Farklı mimari yapılar geçmişten günümüze kadar ulaşmıştır.

Sinagogların içinde bulunan bimah adındaki masa da Tevrat okunur. Din adamları buradaki kürsü de konuşma yaparlar. Aynı zamanda bulunan dolapta Tevrat ruloları bulunur. Sinagoglar İsrail’deki Kudüs’e doğru bakar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.