Who ve Which Nerelerde Kullanılır

İngilizce dersinde işlenecek konulardan birisi who ve which zamirleridir. Who kelimesinin kullanımı insanlar, which cansız ve hayvanlar için kullanılmaktadır.

Who ile ilgili cümle örnekleri

Aşağıda “who” kelimesinin her iki anlamına karşılık gelecek bol sayıda örnek ingilizce who cümleleri bulacaksınız:

Who would do such a thing? –> Böylesi bir şeyi kim yapabilir?

Who should come for the party? –> Partiye kimler gelmeli?

Who will get special treatment? –> Kim özel tedavi alacak?

Who knows? –> Kim bilir?

Who am I talking to, please? –> Kiminle konuşuyorum, lütfen?

Who has the right to vote? –> Kimin oy kullanma hakkı var?

Whom I am speaking with? –> Kiminle görüşüyorum?

Which ile ilgili örnek cümleler

Aşağıda “which” ile yapılmış her türlü soru biçiminde ve yan cümleli which cümleleri örnekler bulacaksınız:

Which is mine? The smaller one? –> Hangisi benim? Küçük olan mı?

It was either Spanish or Portuguese, I’ve forgotten which. –> Portekizce de, İspanyolca da olabilir, hangisi olduğunu unuttum.

Which of your parents do you feel closer to? –> Ebeveylerinden hangisini kendine daha yakın buluyorsun?

Which of you knows where the keys are kept? –> Hanginiz anahtarların nerede korunduğunu biliyor?

I really can’t tell them apart which is which? –> Hangisinin hangisi olduğunu ayırd edemiyorum.

You know that little Italian restaurant, which I mentioned in my letter. –> Mektubumda belirtttiğim küçük İtalyan restoranını biliyorsun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir